IT 주제, 특히 리눅스를 다룹니다.

Posted
Filed under Android

간단히 적어 놓고, 나중에 다듬도록 하겠다. 우선 target에 맞는 android ndk의 standalone toolchain 이 가장 간편한 듯 하다. 현재 ndk는 r11b 버전까지 릴리즈 되어 있다. 다운로드 후 아래 가이드의 Advanced method를 참고하자.

http://developer.android.com/ndk/guides/standalone_toolchain.html

난 Android 6.0.1 x86용 Native compiler를 생성하고 싶기 때문에, API level 23을 옵션으로 줘야한다.

$NDK/build/tools/make-standalone-toolchain.sh \ --arch=x86 --platform=android-23 --install-dir=/tmp/my-android-toolchain \ --toolchain=x86-linux-android-4.9

지정된 설치 디렉토리에 standalone toolchain이 복사되었을 것이다. 해당 디렉토리를 편의 상 $NDK 변수로, 그 아래의 sysroot 디렉토리를 편의 상 $SYSROOT 로 지정한다.

export NDK=/tmp/my-android-toolchain export SYSROOT=$NDK/sysroot

Native compiler를 빌드하는 작업은 기본적으로 Cross-compile 이다. 아래 가이드를 참고하면 비교적 쉽게 진행할 수 있다.

http://wiki.osdev.org/GCC_Cross-Compiler

가이드를 따라 gcc 빌드에 필요한 mpc, mpfr, gmp 소스를 받아 gcc 디렉토리에 넣어주어야 한다.

빌드하기 전 아래 변수들도 설정한다. Android 6.0 이상에서는 PIE binary만 실행 가능하기 때문에, 관련 -fPIE, -pie 등의 CFLAGS, CXXFLAGS, LDFLAGS를 설정해야 한다.

export PREFIX=$HOME/android-x86/build_toolchain/out export TARGET=i686-linux-android export PATH=$PREFIX/bin:$NDK/bin:$PATH export CC=i686-linux-android-gcc export CFLAGS="-fPIE" export CXX=i686-linux-android-g++ export CXXFLAGS="$CFLAGS" export LDFLAGS="-pie"

이제 standalone toolchain을 사용하여 빌드를 시작한다.

 1. binutils 빌드하기

mkdir build-binutils cd build-binutils ../binutils-x.y.z/configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --with-sysroot --disable-nls --disable-werror make make install

 1. gcc 빌드하기

mkdir build-gcc cd build-gcc ../gcc-x.y.z/configure --target=$TARGET --prefix="$PREFIX" --disable-nls --enable-languages=c,c++ --without-headers --with-sysroot=$SYSROOT make all-gcc make all-target-libgcc make install-gcc make install-target-libgcc

이제 $PREFIX 디렉토리에 빌드 완료된 파일들을 tar 로 묶어 안드로이드로 옮겨보자. $SYSROOT 디렉토리의 파일들도 함께 묶는다.

결과는???

안드로이드 내에서 Hello World 코드를 작성해서 아래와 같이 빌드해보았다. 간단히 alias 를 잡아준다. (gcc 설치 경로는 /system/gcc 이다) alias cc='/system/gcc/bin/gcc -I/system/gcc/include -fPIE -pie' cc hello.c -o hello

자.. 실행해보면,

Hello World

잘 출력된다.

다만.. 아직 bionic 이 뭔지도 감이 안잡히고. 이렇게 해봤자 관련 라이브러리가 모두 포팅되어있지 않으면 내가 원하는 바는 이룰 수 없을 듯.

2016/03/20 20:06 2016/03/20 20:06
Posted
Filed under Linux/Android-x86

Kernel 4.1.8부터 O2 Micro SD Card Reader 를 인식하지 못합니다. 딱 베뉴 11 프로에 탑재된 리더라, 아무리 메모리카드 끼워봤자 인식 안되더라구요.

구글 그룹과 구글신의 도움을 받아 이것도 결국 해결 봤습니다. (바로가기)

파워 버튼은, acpi 드라이버가 누락되어 있었는데 이것도 누군가의 소스코드로 해결..

다만 아직도 갈 길은 멉니다.

 • 재부팅할때마다 사운드가 나왔다가 안나왔다가.
 • 블루투스 인터넷 테더링은 연결된 것으로 나오지만 안되는 듯.
 • 이어폰 연결해도 스피커로 사운드가...
 • 프렌즈팝 실행하면 zip 관련 에러와 함께 맵 다운로딩에서 넘어가질 않고.

매일 무슨 삽질인지... ㅠㅠ

2016/03/11 23:16 2016/03/11 23:16
김동주

저 죄송하지만 파워버튼은 어떻게 해결하셨는지 알려주시면 안될까요..? 저도 많이 찾아봤지만 영어라서 어떻게 해야하는지 감도 안오네요...ㅠ

Johny

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu praktycznej firmy która posiada znajomości
w tworzeniu stron i projektowaniu sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - cudowne strony internetowe Bielsko.

Alfa

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu godnej
zaufania firmy która
ma doświadczenie w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - nietuzinkowe strony internetowe
Bielsko.

Omega

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu doświadczonej firmy która
zna się w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - dobre strony internetowe
Bielsko.

Johny

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu sprawdzonej firmy która
posiada znajomości
w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - nietuzinkowe strony internetowe
Bielsko.

Omega

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu wyjątkowej firmy która
posiada znajomości
w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - piękne
strony internetowe
Bielsko.

Karol

Obecnie w dobie Internetu każdy z nas - i bez żadnej specjalnej wiedzyczy doświadczenia - może otworzyć osobisty krajowy sklep internetowy. Pomysł jestdobry, acz wymaga pewnego ogrania. Aby otworzyć taką działalność, niemusimy nawet opuszczać z domu, niemniej jednak musimy o niej trochę pomyśleć, iżby wszystkosobie gruntownie a przede wszystkim przyzwoicie zaplanować.Plan działania to podłoże w przypadku chęci otwarcia jakiejkolwiek nowejdziałalności. Bez niego zaczniemy sprawiać na oślep, co przypadkiem przerwać się bardzo szybkim porzuceniem marzeń o karierze w branży e-commerce. Taki plan określasię mianem "biznesplanu". Skupia on w sobie wszystkie te kroki, któremusimy wykonać, iżby nie wcześniej na samym końcu sterczeć się właścicielami dobrzeprosperującego sklepu internetowego. Jako nowi przedsiębiorcy jesteśmy niestetyzmuszeni aż do lekcje się pewnymi podstawowymi formalnościami. Na bodajże musimyuregulować wszystkie formalności, które będą stricte wiązać się spośród prowadzeniemnowej firmy i zakresem jej działalności. Powinniśmy także od czasu razu zastanowićsię powyżej tym, z kim chcemy współdziałać natomiast odkąd jakich firm lub hurtowni zamierzamy pobierać produkty (jeśli bez wątpienia sami ich nie tworzymy). Naszsklep internetowy potrzebuje także dobrego oprogramowania. Dzięki niemuzautomatyzujemy zupełny przebieg sprzedaży, tak aby furt przebiegał jego osoba w mgnieniu oka i płynnie.Wszystkie te poszczególne etapy zakładania nowej internetowej działalności możemy wychwycić sobie na zwykłej kartce albo spostrzec je sobie w komputerze.Wybierzmy niemniej jednak takie miejsce, aż do którego będziemy mieć bezwzględny dostęp. W raziejakichkolwiek wątpliwości zawsze zdołamy wtenczas wrócić do swojego planu, bydalej za nim podążać.

Johny

Obecnie w dobie Internetu każdy spośród nas - i bez żadnej specjalnej wiedzy czy doświadczenia - może otworzyć własny nasz sklep internetowy. Pomysł jest dobry, niemniej wymaga pewnego ogrania. Aby otworzyć taką działalność, nie musimy nawet wynosić się z domu, wszak musimy o niej trochę pomyśleć, żeby wszystko sobie gruntownie natomiast przede wszystkim odpowiednio zaplanować.Plan działania owo tworzywo w przypadku chęci otwarcia jakiejkolwiek nowej działalności. Bez niego zaczniemy sprawiać na oślep, co przypuszczalnie przerwać się bardzo szybkim porzuceniem marzeń o karierze w branży e-commerce. Taki odwzorowanie określa się mianem "biznesplanu". Skupia on w sobie wszystkie te kroki, które musimy wykonać, ażeby wówczas na samym końcu wzdrygać się się właścicielami dobrze prosperującego sklepu internetowego. Jako nowi przedsiębiorcy jesteśmy niestety zmuszeni aż do zajęcia się pewnymi podstawowymi formalnościami. Na zapewne musimy uregulować wszystkie formalności, które będą ściśle kojarzyć się spośród prowadzeniem nowej firmy oraz zakresem jej działalności. Powinniśmy również od razu zastanowić się ponad tym, spośród kim chcemy kooperować i od czasu jakich firm bądź hurtowni zamierzamy pobierać produkty (jeśli na pewno sami ich nie tworzymy). Nasz sklep internetowy potrzebuje podobnie dobrego oprogramowania. Dzięki niemu zautomatyzujemy kompletny przebieg sprzedaży, ażeby furt przebiegał on migiem i płynnie.Wszystkie te poszczególne etapy zakładania nowej internetowej działalności możemy ułowić wzrokiem sobie na zwykłej kartce bądź zanotować je sobie w komputerze.Wybierzmy niemniej takie miejsce, aż do którego będziemy być wyposażonym stały dostęp. W razie jakichkolwiek wątpliwości wiecznie zdołamy wtenczas powrócić aż do swojego planu, by dalej w ciągu zanim podążać.

Johny

Obecnie w dobie Internetu każdy spośród nas - i bez żadnej specjalnej wiedzy czy doświadczenia - może otworzyć swój krajowy sklep internetowy. Pomysł jest dobry, tymczasem wymaga pewnego ogrania. Aby otworzyć taką działalność, nie musimy nawet opuszczać spośród domu, wszak musimy o niej nieco pomyśleć, iżby wszystko sobie na wskroś zaś przede wszystkim poprawnie zaplanować.Plan działania to baza w przypadku chęci otwarcia jakiejkolwiek nowej działalności. Bez niego zaczniemy wykonywać na oślep, co przypuszczalnie przerwać się bardzo szybkim porzuceniem marzeń o karierze w branży e-commerce. Taki odwzorowanie określa się mianem "biznesplanu". Skupia jego osoba w sobie wszystkie te kroki, które musimy wykonać, ażeby nie wcześniej na samym końcu sterczeć się właścicielami dobrze prosperującego sklepu internetowego. Jako nowi przedsiębiorcy jesteśmy niestety zmuszeni aż do kurs się pewnymi podstawowymi formalnościami. Na widać musimy uregulować wszystkie formalności, które będą dokładnie zrzeszać się z prowadzeniem nowej firmy oraz zakresem jej działalności. Powinniśmy podobnie od razu zastanowić się nad tym, spośród kim chcemy współpracować i od jakich firm albo hurtowni zamierzamy brać produkty (jeśli oczywiście sami ich nie tworzymy). Nasz sklep internetowy potrzebuje też dobrego oprogramowania. Dzięki niemu zautomatyzujemy kompletny bieg sprzedaży, iżby zawżdy przebiegał jego osoba prędko i płynnie.Wszystkie te poszczególne etapy zakładania nowej internetowej działalności możemy upamiętnić sobie na zwykłej kartce lub zanotować je sobie w komputerze.Wybierzmy wszelako takie miejsce, aż do którego będziemy być wyposażonym niewzruszony dostęp. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze zdołamy w tamtym czasie wrócić do swojego planu, by dalej w środku zanim podążać.

Alfa

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu sprawdzonej firmy która
posiada
kompetencje w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - piękne
strony internetowe
Bielsko.

Johny

Obecnie w dobie Internetu każdy spośród nas - i bez żadnej specjalnej wiedzy czy doświadczenia - może otworzyć osobisty sklep internetowy. Pomysł jest dobry, niemniej jednak wymaga pewnego ogrania. Aby otworzyć taką działalność, nie musimy nawet opuszczać spośród domu, tymczasem musimy o niej cokolwiek pomyśleć, by wszystko sobie gruntownie zaś przede wszystkim poprawnie zaplanować.Plan działania owo podwalina w przypadku chęci otwarcia jakiejkolwiek nowej działalności. Bez niego zaczniemy sprawiać na oślep, co przypuszczalnie przerwać się bardzo szybkim porzuceniem marzeń o karierze w branży e-commerce. Taki plan określa się mianem "biznesplanu". Skupia jego osoba w sobie wszystkie te kroki, które musimy wykonać, aby nie wcześniej na samym końcu jeżyć się się właścicielami dobrze prosperującego sklepu internetowego. Jako nowi przedsiębiorcy jesteśmy niestety zmuszeni do zajęcia się pewnymi podstawowymi formalnościami. Na prawdopodobnie musimy uregulować wszystkie formalności, które będą precyzyjnie sprzęgać się z prowadzeniem nowej firmy a zakresem jej działalności. Powinniśmy także odkąd razu zastanowić się ponad tym, spośród kim chcemy kooperować tudzież od jakich firm czy też hurtowni zamierzamy brać produkty (jeśli bez wątpliwości sami ich nie tworzymy). Nasz sklep internetowy potrzebuje także dobrego oprogramowania. Dzięki niemu zautomatyzujemy skończony proces sprzedaży, aby zawsze przebiegał on szybko i płynnie.Wszystkie te poszczególne etapy zakładania nowej internetowej działalności możemy zaobserwować sobie na zwykłej kartce albo zanotować je sobie w komputerze.Wybierzmy tymczasem takie miejsce, aż do którego będziemy posiadać bezwzględny dostęp. W razie jakichkolwiek wątpliwości wiecznie zdołamy wówczas wrócić aż do swojego planu, by dalej w ciągu przed podążać.

Omega

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu doświadczonej firmy która
posiada
kompetencje w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - ładne strony internetowe
Bielsko.

Karol

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu
fachowej firmy która
specjalizuje się w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - śliczne strony internetowe
Bielsko.

Alfa

Przeglądasz Internet w poszukiwaniu godnej
zaufania firmy która
posiada
kompetencje w tworzeniu stron i projektowaniu
sklepów internetowych? Zapraszam na naszą stronę - cudowne strony internetowe
Bielsko.

Karol

Obecnie w dobie Internetu każdy z nas - i bez żadnej specjalnej wiedzyczy doświadczenia - może otworzyć swój polski sklep internetowy. Pomysł jestdobry, wprawdzie wymaga pewnego ogrania. Aby otworzyć taką działalność, niemusimy nawet wynosić się z domu, lecz musimy o niej nieco pomyśleć, ażeby wszystkosobie dogłębnie natomiast przede wszystkim porządnie zaplanować.Plan działania owo rudyment w przypadku chęci otwarcia jakiejkolwiek nowejdziałalności. Bez niego zaczniemy wykonywać na oślep, co być może przerwać się bardzo szybkim porzuceniem marzeń o karierze w branży e-commerce. Taki plan określasię mianem "biznesplanu". Skupia on w sobie wszystkie te kroki, któremusimy wykonać, tak aby dopiero na samym końcu wzdrygać się się właścicielami dobrzeprosperującego sklepu internetowego. Jako nowi przedsiębiorcy jesteśmy niestetyzmuszeni aż do zajęcia się pewnymi podstawowymi formalnościami. Na pewno musimyuregulować wszystkie formalności, które będą precyzyjnie wiązać się z prowadzeniemnowej firmy tudzież zakresem jej działalności. Powinniśmy też od razu zastanowićsię ponad tym, z kim chcemy współdziałać oraz odkąd jakich firm lub hurtowni zamierzamy brać produkty (jeśli bezsprzecznie sami ich nie tworzymy). Naszsklep internetowy potrzebuje też dobrego oprogramowania. Dzięki niemuzautomatyzujemy kompletny przebieg sprzedaży, aby zawsze przebiegał jego osoba błyskawicznie i płynnie.Wszystkie te poszczególne etapy zakładania nowej internetowej działalności możemy upamiętnić sobie na zwykłej kartce ewentualnie odnotować je sobie w komputerze.Wybierzmy choć takie miejsce, aż do którego będziemy być wyposażonym niezmienny dostęp. W raziejakichkolwiek wątpliwości furt zdołamy wówczas powrócić aż do swojego planu, bydalej w środku nim podążać.

Posted
Filed under Linux/Android-x86

(윈도우 10 Home 기준으로 작성되었습니다)

가장 쉬운 방법으로 Android-x86 설치하는 방법입니다.

우선 아래 조건이 갖춰져야 합니다. Installer를 사용하기 위한 조건입니다.

 • UEFI 활성화된 x86 PC
 • Secure Boot 사용 해제
 • Bitlocker 사용 해제
 • Windows 8/8.1/10 사용중
 • .Net Framework 4.5 설치됨
 • EFI 버전 Android System 이미지

아래 과정만 주욱 따라하시면 됩니다.

 1. 사전 준비

  • UEFI 설정으로 이동하여 Secure Boot를 Disable
  • Bitlocker 해제: 설정 -> 시스템 -> 정보 메뉴에서 장치 암호화 해제
  • SSD 여유 공간 10GB 이상 준비: 디스크 관리 -> 기존 볼륨 10GB 축소 -> 신규 볼륨 생성 -> NTFS 포맷 및 드라이브명 할당
 2. Android-x86 KitKat EFI 이미지 다운로드

  • http://www.android-x86.org/download 이동
  • android-x86-4.4-r3.img 파일을 다운로드
 3. Android-x86 Installer UEFI Version 다운로드

  • http://forum.xda-developers.com/android/software/winapp-android-x86-installer-uefi-t3222483 이동
  • Androidx86-Installv24-5800.exe 파일을 다운로드 Android-x86 Installer
 4. Android-x86 Installer 실행 및 Image 설치

  • Android Image: 1번에서 다운로드한 .img 파일 선택
  • Target Drive: 0번에서 생성한 신규 볼륨 선택
  • Install 버튼 클릭

설치는 이게 끝입니다. 완전 쉽죠? 10분도 안걸려요. Installer가 자동으로 UEFI Boot Manager에 항목도 추가합니다.

이제 Android 부팅을 해봐야겠죠. 몇가지 방법이 있습니다.

 • 윈도우+X -> "종료 또는 로그아웃" -> Shift 누른 상태에서 "다시 시작" -> "장치 사용" -> "Android-OS" 선택
 • 시작메뉴 -> "전원" -> Shift 누른 상태에서 "다시 시작" -> "장치 사용" -> "Android-OS" 선택
 • 부팅 시 "F12 Boot Options" 진입 -> "Android-OS" 선택

참고로 전원이 꺼진 상태에서는 마지막 방법이 가장 심플해보이지만 F12 진입하는 것이 자주 실패하더군요.

부팅 후에는 WiFi 잡고 구글 계정 로그인하고... 주욱 진행하시면 됩니다.

마지막으로 안투투 점수 하나 올려봅니다. 확실히 점수 좋네요.

Antutu result of Android-x86 on DELL Venue 7140 Pro

2016/02/22 21:57 2016/02/22 21:57
Posted
Filed under Hardware

화웨이 LTE USB 모뎀을 이베이에서 구매했습니다. 비딩으로 $15.51 에 꽤 저렴하게 구매해서 기분이 좋았...으나, 너무 저렴했는지 러시아 셀러가 "님 배송비 $9 내야 함" -ㅅ-; 이사람이 상품 설명에 프리쉬핑이라더니... 살포시 "님 설명에는 무료배송이라더니, 나 클레임 건다?" 하니까 걍 트래킹 찍어주데요.

머 여튼.. 폰에서 나노유심을 빼서 일반유심 어댑터에 끼우고 PC에 장착해 봤습니다.

E3372h E3372h E3372h

장치관리자에서 RNDIS 장치 하나 인식되고, 왠 드라이버 못잡는 장치가 6개 생기더군요.

devmgr

인터넷 브라우져 실행해서 뭐 접속하려고 하면 자동으로 192.168.8.1 주소로 이동됩니다. Settings -> Profile Management 메뉴에서 APN 잡아줍니다. (lte.sktelecom.com)

apn

잡아주니 LTE 바로 연결됩니다. 속도 빠릿하게 잘 뽑아주더군요.

home

SMS 메뉴로 가면 메시지들도 볼 수 있습니다. 기기변경 되었다는군요 ㅎㅎ

hilink

? 메뉴 클릭하면 장치 세부 정보를 볼 수 있습니다. 제품명은 단순히 E3372 로 나오는데, 시리얼이 G4P 로 시작하면 E3372h 모델이라고 하는군요. 러시아쪽 사이트를 뒤져보니 펌웨어 및 UI 버전이 상당히 다양한 것 같습니다. 벽돌될까봐 업그레이드는 못해보겠어요 ㅎ

이상 간단한 사용기였습니다.

2016/02/18 22:24 2016/02/18 22:24
Posted
Filed under Hardware

베뉴 SSD를 256GB로 교체하고 나니, 홀로 남아버린 64GB. 집에 굴러다니는 2.5인치 케이스를 사용할 수도 없고, 활용 방법을 찾다가 이베이를 뒤졌습니다. M.2 UASP 로 검색하니 많은 제품들이 나오더군요. 그중에 그나마 브랜드를 들어본 StarTech 제품으로 골라봤습니다.

판매자 뉴에그, 가격 $27.84 였구요. 이베이 벅스가 있어서 털어버렸습니다. 외형 매끈합니다. 40, 60, 80mm M.2 규격을 지원하구요. UASP (USB Attached SCSI Protocol) 지원하기 때문에 상당히 빠른 데이터 전송 가능합니다. 다만 패키지에 포함된 USB 3.0 케이블은 불량이더군요 ㅡㅡ; M.2 외장 케이스 리뷰들이 일관성 있게 좋은 제품들이 없더니만 이런 자잘한 문제 때문인지?

속도 테스트 해보니 native interface에 장착한 것처럼 빠릅니다...만, read는 좋은데 write는 좀 별로더라구요. 재활용 가능하게 된 것에 의의를 둡니다.

2016/02/17 12:42 2016/02/17 12:42
Posted
Filed under 사회

원글 링크: 바로가기

지난 1월 13일경 제가 자유게시판에 글을 하나 올렸습니다. 바로가기

저희 집에는 2009년 후반기에 생산 출시되어 2010년 상반기까지 주력 판매됐던 모델명 47LH40YD 라는 TV가 있습니다. 이 TV는 USB 를 통해 음악과 사진은 재생되지만 동영상 재생이 안되는 저사양 TV 입니다. 당연히 스마트기능은 없어요.

아무리 그래도 TV 본연의 기능은 정상적으로 해야 하는거죠. HD방송을 제대로 화면에 뿌리고 스피커로 소리내야 합니다. 그래야 TV인 것이죠. 우리가 일반적으로 생각하는 TV는 이런 것입니다.

좀 어려울 수도 있습니다만, 그래도 간략히 설명해 드릴게요. 국내 HDTV는 MPEG2 압축된 데이터를 송수신하여 HD디지털 TV에 그 압축을 풀어 화면에 뿌려줍니다. 지상파 방송5개 채널은 케이블 방송사가 그대로 재전송하는 방식을 통해 시청이 가능합니다. 좀 과거로 돌아가, 지난 2006년 독일월드컵을 압두고 갑자기 방송4사는 MMS를 들고 나옵니다. MMS에 대해서는 다음 링크 글을 반드시 필독해 주세요. 제 글 따위는 끝까지 안읽으셔도 됩니다. 하지만 MMS는 여러분도 아셔야 합니다. 바로가기

쉽게 말씀드리자면 현재 시작된 EBS1, EBS2가 바로 MMS 입니다. 물리적 채널하나에 방송 두개를 집어넣어서 가상채널을 따로 두는 겁니다. 지역마다 다르겠지만 10-1, 10-2 (혹은 4-1, 4-2) 이런식으로 분류를 하는 것이죠.

가령 예를 들어 8GB 1시간짜리 드라마 한편을 방송해야 하는데 이걸 4GB로 줄이고 나머지 4GB 여유공간으로는 MMS를 통해 다른 방송(거의 재방송+광고)을 하겠다는 것이죠. 당연히 화질저하와 방송사 배불리기(광고수익)는 기정사실입니다.

한편, 2015년 4월, CMB 케이블 방송사는 드디어 디지털 케이블 무료 업그레이드를 감행합니다. 이제 각 가정마다 디지털 TV가 충분히 보급됐기 때문에 굳이 셋톱박스 없이 다이렉트로 케이블을 연결하면 디지털 케이블 방송을 볼수 있게 됐습니다. 그런데 국내 케이블 채널은 대부분 1~125번까지가 한계입니다. 즉, 채널은 한정되어 있는데 케이블 방송은 넘쳐나는 것이죠. 그리고 원래 케이블 디지털 방송은 QAM 방식의 송출을 하였던 터라 압축률이 좋습니다. 그로인해 8VSB 방식(현 지상파 HDTV 전파방식)으로 변환하여 하나의 물리적 채널에 방송을 2개씩 집어넣는 MMS를 도입합니다. 결국 대한민국 HDTV 방송의 MMS 시대는 이미 돌입했습니다.

앞에서 언급했듯이 MMS는 2006년에 일시적으로나마 이미 시작된 바 있습니다. LG가 그걸 모를리 없습니다. 그런데 제가 구입한 시점인 2010년 초(혹은 그 이전부터) ~ 2013년 까지의 LG TV 다수의 모델에서 MMS 채널 시청시 음성 끊김이 있다는 것입니다. 이쯤 되면 눈치채셨을 겁니다. 오래된 낡은 사양 후달리는 PC에서 제아무리 DXVA와 coreavc 같은 코덱을 활성화 시켜도 영상과 음성이 따로놀고 입모양이 어긋나는 싱크 틀어짐 현상. 바로 이 증세가 LG 티비에서 나타나기 시작한 것입니다. EBS를 제외한 일반 지상파 방송에서는 아직까지 MMS를 시작안했기에 정상적으로 방송시청이 가능합니다만, EBS1,2를 비롯 나머지 디지털 케이블처럼 MMS 방송에서는 어김없이 음성 싱크 어긋남 및 음성끊김(어긋난 싱크를 맞추고자 리셋되는 현상)이 나타나는 것입니다.

벌써 작년 중하반기부터 같은 민원이 빗발치고 있고(CMB를 비롯, 디지털 케이블 MMS 방송 시청자들) 이 사실을 LG측은 잘 알고 있더군요. 그럼에도 불구하고 펌웨어 등으로 이걸 보정하기 어렵다는 것이 제 추론입니다. 하드웨어 성능 딸림 문제니까요.

문제는 엘지가 그간 이미 팔아먹은 엄청난 수의 디지털 TV 입니다. 저희집 TV만 그러한 것이라면야 별 문제 없이 넘어가겠지만 2010년, 2011년, 심지어 작년에 나온 보급형 TV 조차도 MMS 방송시청시 음성끊김이 있다는 제보가 있습니다.(물론 이 경우는 셋탑 연결 시청시, 셋탑의 하드웨어 성능 딸림으로 보여집니다)

벌써 두달째 엘지와 대화를 이어나가고 있습니다만 엘지측에서는 위와 같은 사안을 쉬쉬하며 조용히 넘어가고자 하는 눈치가 보이더군요.

처음 AS 콜센터에 문제를 제기했을 때는 이 상황에 대해서 잘 인지하고 있고 펌웨어 업그레이드를 통해 해결할 수 있다고 안내받았습니다. 해당 모델은 이미 2013년을 마지막으로 신규펌웨어는 올라오지 않고 있는 상황이었고 이미 오래전 펌업을 해놓았으며 디지털케이블 방송은 2015년인 작년에 시작되었는데 2013년 펌이 어찌 미래를 내다보고 대처했겠어요.

2차로 다시 메일을 통해 문의한 결과 아무리 그래도 'AS기사 방문' 이라는 절차(?)를 밟으라는 답신이 왔습니다. 그래서 절차를 밟았습니다. 방문하신 기사님이 뭔죄가 있어요. 오셔서 최선을 다하셨고 방송신호세기 체크, 다른 삼성 TV와 비교, 정확한 문제상황 인지 후에 상위부서에 전달하신다며 돌아가셨습니다. 아니 다시 오셔서 TV 들고가시어 좀 더 테스트 해보시겠다며 센터로 입고시켰습니다. 보드를 새로 갈아보았으나 역시나 마찬가지. 결국 수리 불가 판정을 내리셨습니다.

요즘 LG로부터 전화가 자주 걸려옵니다. 사태파악을 이제서야 한 모양입니다. 딱 보니 늬앙스가 그러합니다. 엘지측에 수리불가 판정에 대한 자료를 요청했습니다. 언론사에 제보할 자료가 필요합니다. 혹시나 동일한 문제를 겪고 계신 LG 티비 보유자분들께서는 아래 댓글과 쪽지로 연락주세요. 엘지와 제대로 한판 전쟁 치뤄볼 생각입니다.

2016/02/11 20:14 2016/02/11 20:14
Posted
Filed under Hardware

LTE 모듈 설치, 안테나 배선, SSD 교체 방법 및 후기입니다.

 1. LTE 모듈: HUAWEI ME906E
 2. SSD: SanDisk X110 M.2 256GB (SD6SP1M-256G-1012)
 3. 안테나: IPEX MHF4 Antenna for NGFF M.2 Cards (지원주파수 700~2600MHz)

LTE 모듈

윈도우 10에서는 장치관리자에서 HP lt4112 Gobi 4G Mobule 이라고 잡히는군요. 검색해보니 ME906E의 HP 브랜드 이름이 lt4112 인 것 같습니다. 장치관리자에 HP GNSS 라고 느낌표 하나 떠있을텐데, 윈도 업데이트 한번 하니 드라이버 잡습니다.

SIM 장착 후 재부팅 한두번 하면 아래와 같이 셀룰러가 잡힙니다.

SSD 정보

SSD는 델 서포트를 가보면 X232512 펌웨어 업데이트가 있습니다.

"This FW version (X232512) fixes a BSOD issue that may occasionally happens due to cross talk in the transmission signals on FW version X231312 or X232112."

http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=T3F71

256GB 로 교체하니, 64GB 대비 Sequential 및 Random write 성능이 꽤 괜찮아졌습니다. (아래 사진 참고)

64GB SSD 성능

256GB SSD 성능

안테나 정보

안테나는 18.5cm 짜리를 2개 샀는데, 왼편으로의 배선은 길이가 딱 맞고, 오른편으로는 5cm 이상 남아버립니다. 배선하는 사진을 남겨볼걸 하는 생각이 드네요 ㅡㅡ;

2016/01/30 13:59 2016/01/30 13:59
Posted
Filed under Hardware

PNY Hyper 시리즈 중 128GB 제품입니다. "Hyper" 라는 단어 덕분에 속도가 어느정도일지 기대되었는데, 안습입니다..

정보를 검색해보니, 현 시점 세계 시장에 판매되는 128GB MicroSD 제품들은 모두 바른전자의 TLC 모듈이라고 합니다.

Kington MobileLite G4에 해당 제품을 삽입하고, 노트북에 연결 후 CrystalDiskMark 5.1.1 를 돌려봤습니다.

2016/01/18 20:49 2016/01/18 20:49
Posted
Filed under 해외직구

기프트카드 구매 많이들 하시는데, 사용 조건에 대해 모르시는 분들도 많은 듯 해서 정리 차 올립니다.

링크(바로가기) 가보시면 사용 조건이 주르륵 나옵니다.

중요한 부분만 해석을 해보겠습니다.

 1. 기프트카드 사용

  • U.S 페이팔 계정(즉 변팔)을 가지고 있어야 한다. = 정팔은 안됩니다.
  • 페이팔 시스템이 기프트카드를 인식하기까지 최대 4시간까지 걸릴 수 있다. = 구매 후 4시간 기다렸다가 사용하세요.
  • 보안 상 기프트카드는 최초 사용한 페이팔 계정으로 귀속되며 타 계정으로 이전될 수 없다.
 2. 제한 사항

  • 환불이나 현금 상환이 불가하다.
  • 기프트카드 잔액을 초과하는 제품 구매 시, 페이팔 계정의 다른 결제 수단과 함께 사용해야 한다.
  • 기프트카드는 다른 이베이 기프트카드를 구매하는 데 사용될 수 없다. = 원래 안되는데 우린 구매하고 있는 셈인가봅니다.
  • 결제 시 최대 $500까지의 기프트카드를 사용할 수 있다. 기프트카드 구매 시 미확인 계정은 30일 기간 내 $500, 확인 계정은 180일 기간 내 $5000까지 구매 가능하다.

Verified, Unverified 는 정팔에서는 메인창에서 쉽게 확인되는데 변팔에서는 안나옵니다. 변팔에서는 Verified 계정이 되기 위해서는 은행 계좌를 연결하거나, 페이팔 크레딧에 가입해야 합니다. (SSN 있어야 된다는 의미로 이해합니다.) 변팔 메인창 좌측 하단의 "See how much you can send with PayPal" 클릭하면 Verified 인증할 수 있습니다.

간추리자면...

기프트카드 구매 및 사용을 위해서는,

 • 변팔 사용하시고,
 • 기프트카드 구매 후 최대 4시간 지나야 사용 가능하며,
 • 이베이 기프트카드 구매에 사용하면 안되...지만 우린 하고 있으니 언제든 막힐 수 있고,
 • 변팔이지만 은행 계좌 연결 안된 Unverified 인 우리들은 30일 기간동안 $500 까지의 기프트카드만 구매 가능합니다.
2016/01/12 20:42 2016/01/12 20:42
Posted
Filed under Hardware

뒷판 열고, 옆판 들어내고, 자리 대략 잡아놓고, 칼로 긋기 시작하는데 장난 아니군요. 거의 한시간 꼬박 긁어댄 것 같습니다.

마무리를 뭘로 할까 하다가 다이소 가서 손톱 다듬는 야스리 천원 주고 하나 사왔습니다. 워낙 좁고 작은 구멍이라 종이사포는 힘들 것 같아서요. 거친 부분을 야스리로 만져주니 좀 볼만 합니다. 처음엔 이게 무슨.. 쥐 파먹은 줄 알았네요 ㅋ

다시 작업한다면 가운데 일자로 구멍 뚫어서 야스리로 긁는 게 편할 것 같습니다.

여튼.. 다듬다보니 생각보다 구멍이 커져버렸습니다. USIM 넣어봤더니 잘 탈착 되네요.

구멍 옆에 USIM 모양을 음각하려는데 이상해져버렸습니다.

2016/01/05 23:36 2016/01/05 23:36